Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

DemonEye
4849 6841
Reposted fromxalchemic xalchemic viahysterie hysterie
DemonEye
3224 233b
Reposted fromEtnigos Etnigos viacaligula caligula

March 23 2017

DemonEye
9370 6d11
Reposted frompomimo pomimo viascorpix scorpix
DemonEye
Ludzie boją się zmian. A ja się właśnie boję, że nic się nie zmieni...
— nie chcę żeby tak już było zawsze.
Reposted fromdepresja depresja viascorpix scorpix
DemonEye
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viascorpix scorpix
DemonEye
3464 2db1
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viascorpix scorpix
DemonEye
pogadamy o życiu,  pocałujemy się troche i jakoś to będzie
— 20:28

October 28 2014

DemonEye
Reposted fromfapfapfap fapfapfap viapesymista pesymista
DemonEye
Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski
Reposted fromouvrelechien ouvrelechien vianotforgetme notforgetme
DemonEye
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— temyśli.pl
Reposted frombomdia bomdia viascorpix scorpix
DemonEye
4057 67f0
Reposted fromnosceteipsum nosceteipsum viascorpix scorpix
DemonEye
4852 d024
Reposted fromorchis orchis viaparradisee parradisee
9975 8ac0 500
9970 f0b2
DemonEye
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty.
I później, latami.
Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło, Być może należało mówić
Reposted fromlambadada lambadada viakrewzwodka krewzwodka
DemonEye
2354 ef72
Reposted frompekosia pekosia viacaligula caligula
DemonEye
6427 59f9 500

October 23 2014

DemonEye
7289 1f3c 500
Zach
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viakrewzwodka krewzwodka
DemonEye
9041 73ea 500
Reposted frompannakachna pannakachna viakrewzwodka krewzwodka
DemonEye
5997 1651 500
Reposted fromkjuik kjuik viakrewzwodka krewzwodka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl